Privacy Policy

Dit is de website van Bloemschikwinkel.nl

Ons bedrijfs- en postadres is:
Rodenrijseweg 91
2661 BN Berkel en Rodenrijs

Je kan ons bereiken via:
email: klantenservice@bloemschikwinkel.nl
telefoon: +31 6 523 145 08

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 32101348
Ons BTW nummer is: NL 001932460B33

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de site van Bloemschikwinkel.nl en zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om jouw bestellingen zo snel en zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Voor andere zaken zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Bloemschikwinkel.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of voor commerciële doeleinden aan hen doorgeven. Natuurlijk geven we ze wel door aan de anderen die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren en administreren van jouw bestelling.

Welke gegevens verzamelen we van je, waarom en wat doen we er mee:

 1. Als je een bestelling plaatst.
  • We hebben jouw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Ook vragen wij jouw telefoonnummer om je bij eventuele problemen te kunnen bereiken, we hebben jouw IP-adres nodig om de herkomst van de bestelling na te kunnen gaan en voor de administratie van jouw betaling krijgen we bankgegevens door.
  • Deze gegevens bewaren wij veilig op een Secure Server bij onze hostingprovider. Ook maken wij een kopie van de factuur voor onze administratie, die we ook veilig opbergen. Wij bewaren deze administratieve gegevens net zo lang als de wet ons dat verplicht. Daarna worden zij gewist.
  • De gegevens die nodig zijn voor de verzending geven wij door aan onze transporteur, financiële gegevens worden door jouzelf doorgegeven aan Mollie (privacystatement) of Billink (privacystatement), onze gehele administratie geven wij uiteindelijk door aan onze accountant. Daar waar dat nodig is, hebben wij met deze partijen een overeenkomst. Hier staat in dat zij zorgvuldig met deze gegevens om zullen gaan en ze op ons verzoek zullen vernietigen.
 2. Als je bij Bloemschikwinkel.nl een account aanmaakt
  • In jouw Bloemschikwinkel.nl account slaan we informatie op zoals jouw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Je bent niet verplicht om een account aan te maken om te kunnen bestellen, je kunt dit ook doen als gast.
  • We bewaren jouw gegevens op een Secure Server. Deze bewaren we net zo lang totdat jij aangeeft de account te willen beëindigen, of totdat jij twee jaar niets met je account gedaan hebt. Een verzoek om jouw account te wissen kan je doen door een mailtje te sturen naar de klantenservice van bloemschikwinkel.nl.
 3. Als je zelf contact met ons opneemt met bijvoorbeeld een vraag
  • Hier krijgen we van jou je naam, email adres en vaak telefoonnummer. Deze hebben we nodig om jou te kunnen beantwoorden. We bewaren deze gegevens in onze mailbox net zo lang als nodig is om de vraag geheel af te handelen. Daarna worden ze gewist.
 4. Als je alleen onze site bezoekt
  • Gegevens over het gebruik van onze site en op welke wijze je ons gevonden hebt, gebruiken wij om onze site en het aanbod verder te verbeteren. Wij werken hiertoe met Google Analytics dat we zo ingesteld hebben dat jouw IP-adres niet herkenbaar is. (het IP-adres wordt ingekort, zie ook ons Cookiebeleid)
 5. Als je een bestelling afbreekt in het betaalproces
  • Jouw gegevens zijn nu al doorgegeven aan ons. We bewaren deze gegevens gedurende 7 dagen omdat je mogelijk contact met ons opneemt over deze bestelling. Daarna worden ze automatisch naar de zogenaamde “prullenmand” verplaatst. Deze wordt iedere maand geleegd en de gegevens zijn dan gewist.
 6. Als je een bestelling plaatst en via overschrijving wil betalen, maar dit niet doet.
  • We bewaren jouw gegevens gedurende 14 dagen om je de kans te geven om te betalen. Daarna worden ze automatisch naar de zogenaamde “prullenmand” verplaatst. Deze wordt iedere maand geleegd en de gegevens zijn dan gewist.
 7. Algemeen
  • De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die wij in het kader van de bedrijfsvoering verwerken, worden (mede) door ons dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden, gebruikt voor of bij:
   a) risicoanalyses
   b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden


Bloemschikwinkel.nl verkoopt jouw gegevens niet

Bloemschikwinkel.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend en slechts voor zover noodzakelijk aan die derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. De enige uitzondering op deze regel is wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Onze medewerkers  en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.


HTTPS: Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Bloemschikwinkel.nl

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Bij de pagina’s waarmee je voor een bestelling jouw gegevens doorgeeft, of jouw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding via de SSL techniek.


Je hebt het recht jouw gegevens in te zien en te corrigeren

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, kan je contact met ons opnemen via de klantenservice van bloemschikwinkel.nl.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele fouten in de gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens aan wil passen, kan je contact met ons opnemen via de klantenservice van bloemschikwinkel.nl.


Je hebt het recht dat jouw gegevens gewist worden

Als je ons daar om vraagt en als de wet dat toestaat, zullen wij de gegevens die we van je hebben, wissen. Om dit te doen kan je contact met ons opnemen via de klantenservice van bloemschikwinkel.nl. Wij zullen dit verzoek dan ook doorgeven aan de partijen die voor ons de gegevens verwerken. Houd er wel rekening mee dat wij wettelijk de plicht hebben om onze administratie en dus de gegevens van jou die daar in voorkomen, 7 jaar te bewaren.


Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar aan te tekenen.

Hiervoor kan je contact met ons opnemen via de klantenservice van bloemschikwinkel.nl.


Je hebt het recht om toestemming voor het gebruik van jouw gegevens weer in te trekken

Als wij jou voor een bepaald gebruik van jouw gegevens toestemming hebben gevraagd en je hebt die gegeven, kan je die later altijd weer intrekken. Hiervoor kan je contact met ons opnemen via de klantenservice van bloemschikwinkel.nl.


Je hebt het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als jij vindt dat wij verkeerd omgaan met jou gegevens, heb je het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en hun wensen, zodat wij onze site hierop kunnen afstemmen.
Hiertoe maakt Bloemschikwinkel.nl gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst om ons te helpen analyseren hoe je de site gebruikt en hoe je bij ons terecht bent gekomen). De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bloemschikwinkel.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om geanonimiseerde rapporten over de gebruikersactiviteiten op de website op te laten stellen. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.


Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt je contact met ons opnemen via de klantenservice van bloemschikwinkel.nl.


Over communicatie per brief

Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.


Over communicatie per telefoon

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je on-line geplaatst hebt.


Aanpassingen aan deze privacy policy

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in deze privacy policy. In dat geval zullen wij , alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, contact met je opnemen, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.


Contact

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons, via de klantenservice van bloemschikwinkel.nl.

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Bloemschikwinkel.nl, dan kan je een e-mail sturen naar de klantenservice van bloemschikwinkel.nl. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van jouw gegevens. In het geval dat wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Terug naar winkel