Klachten

 

Als je een klacht hebt over ons of een product van ons, vragen wij jou vriendelijk om dit zo snel mogelijk via een email aan onze verkoopafdeling te melden. Je krijgt dan van ons zo spoedig mogelijk antwoord, met daarin ons voorstel om tot een oplossing te komen.

Wat als we er samen niet uitkomen?
Wij vinden het erg belangrijk dat je als klant tevreden bent.
Toch kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat wij er samen niet uitkomen. Omdat wij aangesloten zijn bij de Stichting Webshop Keurmerk is er de mogelijkheid van bemiddeling door deze Stichting. Leidt de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat dan kan je als consument het geschil voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
Door ons lidmaatschap van de Stichting Webshop Keurmerk zijn wij verplicht de uitspraak van deze geschillencommissie ten opzichte van jou als consument als bindend te beschouwen. Meer details vind je in artikel 15 en 16 van onze algemene voorwaarden (voor consumenten).

 

Terug naar winkel